Τοπογραφικές Εργασίες

Διεκπεραίωση τοπογραφικών εργασιών παντώς τύπου, για κάθε χρήση.

Πολυετής Πείρα

Μεγάλη εμπειρία στην παροχή τοπογραφικών υπηρεσιών. Οι έμπειροι Μηχανικοί μας μπορούν να φέρουν εις πέρας ακόμη και τις πιο απαιτητικές εργασίες

Γρήγορη Παράδοση

Διαθέτουμε ενημερωμένη χαρτοθήκη και πλήρες τεχνικό υλικό. Γνωρίζουμε τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής του νομού Κιλκίς και ειδικότερα της Παιονίας. Έτσι μπορούμε να παρέχουμε με ευελιξία και ταχύτητα κάθε εργασία.

Επαγγελματισμός

Η αντιμετώπιση με σεβασμό, συνέπεια και επαγγελματισμό στην ιδιαιτερότητα κάθε εργασίας απέναντι στους πελάτες μας όλα αυτά τα χρόνια, δημιούργησε μια ειλικρινή σχέση εκτίμησης και εμπιστοσύνης, την οποία θα συνεχίσει να τιμά.

9

Τοπογραφικές Εργασίες

Διαθέτοντας τοπογραφικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, μπορούμε να ανταποκριθούμε σε υψηλών απαιτήσεων τοπογραφικές εργασίες. Στόχος μας είναι η δική σας ικανοποίηση μέσα από την προσφορά τεχνικών υπηρεσιών, γρήγορα, αξιόπιστα και οικονομικά.

9

Τοπογραφικά Διαγράμματα

Τα τοπογραφικά διαγράμματα  που εκπονούμε είναι πλήρη, ακριβή και τηρούν τις προδιαγραφές σύμφωνα με τη νομοθεσία για την εκάστοτε περίπτωση.

9

Χαράξεις - Οριοθετήσεις

Η υλοποίηση στο έδαφος των ορίων της ιδιοκτησίας θα πρέπει να εκτελείται από Τοπογράφο Μηχανικό προκειμένου να εξασφαλιστεί η σωστή οριοθέτηση ακινήτου και να αποφευχθεί  η μελλοντική προσβολή και αμφισβήτηση των ορίων του.

9

Υπηρεσίες Κτηματολογίου

Το γραφείο μας, σε συνεργασία με υπηρεσίες και επαγγελματίες που ενέχονται με εμπράγματα δικαιώματα, παρέχει υπηρεσίες όπως: διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων, διόρθωση πρόδηλου σφάλματος, υποβολή ενστάσεων.

9

Διορθωτικές Πράξεων Εφαρμογής

Αναλαμβάνουμε διορθώσεις κυρωμένων Πράξεων Εφαρμογής με τη σύνταξη του σχετικού φακέλου και τη παρακολούθηση της πορείας του, μέχρι την κύρωση της Διορθωτικής Πράξης και την εγγραφή της στα Βιβλία του Υποθηκοφυλακείου ή την καταχώρισή της στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

9

Πράξεις Τακτοποίησης

Το γραφείο μας, διαθέτοντας την απαιτούμενη εμπειρία και γνώση, αναλαμβάνει την άρτια εκπόνηση Πράξεων Τακτοποίησης – Προσκύρωσης – Αναλογισμού αποζημιώσεων –  ή Τροποποίησης Ρυμοτομικού Σχεδίου σε οικόπεδα προκειμένου αυτά να προκύψουν άρτια  και οικοδομήσιμα και να μπορούν να εκτελεστούν οικοδομικές εργασίες.

9

Βεβαιώσεις Μηχανικού

Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη δηλώσεων και βεβαιώσεων του Νόμου 651/1977 περί αρτιότητας και οικοδομησιμότητας, δηλώσεις του Νόμου 1337/1983 περί σχεδίων πόλεων και δηλώσεις του Νόμου 4495/2017 περί ύπαρξης ή απουσίας νόμιμης κατασκευής.

9

Τεχνικές Εκθέσεις Μηχανικού - Πραγματογνωμοσύνες

Το τεχνικό μας γραφείο έχει σημαντική εμπειρία στην εκπόνηση τεχνικών εκθέσεων πραγματογνωμοσυνών είτε για δικαστική χρήση είτε για οποιαδήποτε άλλη χρήση.

9

Φωτοερμηνεία - Φωτογραμμετρία

Με τη φωτοερμηνεία έχουμε τη δυνατότητα να επισημάνουμε την ύπαρξη ή τις μεταβολές τεχνικών ή φυσικών χαρακτηριστικών, εξετάζοντας αεροφωτογραφίες από παρελθόντα έτη μέχρι και σήμερα. Με τη Φωτογραμμετρία μπορούμε χρησιμοποιώντας αεροφωτογραφίες να μετρήσουμε και να καταγράψουμε τις διαστάσεις, τη θέση και το σχήμα ενός αντικειμένου. Η βασική εφαρμογή της Φωτογραμμετρίας είναι η δημιουργία τοπογραφικών υποβάθρων κ.α.

Το γραφείο μας

Το γραφείο μας ιδρύθηκε το 2009 με την επωνυμία Ιωάννης Γ. Γκουγκουσίδης  και Συνεργάτες με σκοπό την προσφορά ολοκληρωμένων λύσεων στον τομέα της Γεωπληροφορικής και της Τοπογραφίας αλλά και την παροχή υπηρεσιών στον τεχνικό και κατασκευαστικό τομέα. Η έδρα βρίσκεται στο Πολύκαστρο του δήμου Παιονίας και δραστηριοποιείται στην περιφέρεια του Κιλκίς αλλά και στις υπόλοιπες περιφέρειες της κεντρικής Μακεδονίας.

Η επιχείρηση ειδικεύεται στην εκπόνηση μελετών και επίβλεψη τοπογραφικών έργων, τη δημιουργία, ενημέρωση και διαχείριση Συστημάτων Γεωγραφικών πληροφοριών (G.I.S.), την παραγωγή θεματικών χαρτών για μελέτες κτηματολογίου, πολεοδομίας, χωροταξίας, οδοποιίας, υδραυλικές μελέτες, πρόβλεψης και διαχείρισης φυσικών καταστροφών και γενικότερα περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Τέλος σημαντικό κομμάτι αποτελούν οι χαράξεις και οι επιμετρήσεις τεχνικών έργων, διορθώσεις διαγραμμάτων Εθνικού Κτηματολογίου, διορθωτικές πράξεων εφαρμογής, πράξεις τακτοποίησης και αναλογισμοί, τροποποιήσεις εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων πόλης, οριοθετήσεις επί του εδάφους σε γεωτεμάχια εντός και εκτός σχεδίου πόλεως.

 

Είναι αναγκαίο να οριστεί επακριβώς το κομμάτι της αγοράς που η επιχείρηση προσελκύει. Σημαντική είναι η επιτυχημένη προώθηση και προβολή των υπηρεσιών της επιχείρησης μέσα από την ενημέρωση, την πειθώ και τη σωστή επικοινωνία με το αγοραστικό κοινό της, στο οποίο μεταξύ άλλων ανήκουν:

 • Ιδιώτες (τοπογραφικά διαγράμματα για μεταβιβάσεις-άδειες δόμησης)
 • Κατασκευαστικές εταιρίες (αποτυπώσεις, χαράξεις, επιμετρήσεις)
 • ΝΠΔΔ-ΝΠΙΔ και ΟΤΑ
 • Συμβολαιογραφικά γραφεία (εγγραπτέες πράξεις, βεβαιώσεις, ΚΗΔ)
 • Δικηγορικά γραφεία (πραγματογνωμοσύνες, τεχνικές εκθέσεις)
 • Μεσιτικά γραφεία (δημιουργία θεματικών χαρτών, εντοπισμός ακίνητης περιουσίας)
 • Λογιστικά γραφεία (τοπογρ.διαγράμματα και αναλυτικές εμβαδομετρήσεις για τεκμηρίωση και αλλαγή στοιχείων ακίνητης περιουσίας) και
 • Τεχνικά γραφεία και συναδέλφους μηχανικούς, με σκοπό τη συνεργασία στη μελέτη και την κατασκευή ιδιωτικών και δημοσίων έργων.

Οι συνεργάτες μας είναι εξειδικευμένοι Μηχανικοί με πολυετή εμπειρία και συνεχή παρουσία σε μεγάλα τεχνικά έργα. Για την αποπεράτωση των μελετών που αναλαμβάνουμε, συνεργαζόμαστε, κατά περιπτώσεις, με επιστημονικό προσωπικό και ειδικούς από το Δημόσιο τομέα.

Στόχος της επιχείρησης είναι η αύξηση της παραγωγικότητας με σύγχρονες, ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις συνδυάζοντας την ποιότητα με το καλύτερο δυνατό κόστος από την πλευρά των πελατών και βέλτιστη αμοιβή της επιχείρησης μειώνοντας στο ελάχιστο τυχόν αστοχίες. Επίσης η επιχείρηση έχει ως στόχο να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη της γεωδαισίας, με τη διαρκή ενημέρωση και εφαρμοσμένη έρευνα να παρέχει στο αγοραστικό κοινό υπηρεσίες αντάξιες τους. Δεν θα μπορούσε σε αυτή την εποχή της κρίσης η επιχείρηση να μην είναι συνειδητοποιημένη ως προς τις οικονομικές δυσχέρειες της εποχής και την ισορρόπηση των σχέσεων ζήτησης και προσφοράς υπηρεσιών.

 

Ανθρώπινο δυναμικό

Ιωάννης Γ. Γκουγκουσίδης – Μηχανικός Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ΤΕ

Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Αρ.ΤΕΕ: 15936, ιδρυτικό μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας, μέλος ΕΕΤΕΜ με Α.Μ. 45080. Έχει σπουδάσει Μηχανικός Γεωπληροφορικής και Τοπογράφος στο Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας με Αριθ. Πτυχίου:3969. Το 2009 ίδρυσε το τεχνικό γραφείο με έδρα το Πολύκαστρο. Από τότε ειδικεύεται στην εκπόνηση μελετών και επίβλεψη τοπογραφικών έργων, την δημιουργία, ενημέρωση και διαχείριση Συστημάτων Γεωγραφικών πληροφοριών (G.I.S.), την παραγωγή θεματικών χαρτών για μελέτες κτηματολογίου, πολεοδομίας, χωροταξίας, οδοποιίας, υδραυλικές μελέτες, πρόβλεψης και διαχείρισης φυσικών καταστροφών και γενικότερα περιβαλλοντικών επιπτώσεων, και απευθύνεται τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Παράλληλα από το 2011 έως το 2019 υπήρξε επιστημονικός συνεργάτης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Παιονίας και της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου Παιονίας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Πελατολόγιο

Αναλαμβάνουμε εργασίες από πελάτες διαφορετικών τομέων, για υπηρεσίες που προορίζονται για διαφορετικές χρήσεις. Στους πελάτες μας περιλαμβάνονται:

 • Ιδιώτες (τοπογραφικά διαγράμματα για μεταβιβάσεις-άδειες δόμησης)
 • Κατασκευαστικές εταιρίες (αποτυπώσεις, χαράξεις, επιμετρήσεις)
 • ΝΠΔΔ-ΝΠΙΔ και ΟΤΑ
 • Συμβολαιογραφικά γραφεία (εγγραπτέες πράξεις, βεβαιώσεις, ΚΗΔ)
 • Δικηγορικά γραφεία (πραγματογνωμοσύνες, τεχνικές εκθέσεις)
 • Μεσιτικά γραφεία (δημιουργία θεματικών χαρτών, εντοπισμός ακίνητης περιουσίας)
 • Λογιστικά γραφεία (τοπογρ. διαγράμματα και αναλυτικές εμβαδομετρήσεις για τεκμηρίωση και αλλαγή στοιχείων ακίνητης περιουσίας) και
 • Τεχνικά γραφεία και συναδέλφους μηχανικούς, με σκοπό τη συνεργασία στη μελέτη και την κατασκευή ιδιωτικών και δημοσίων έργων

Συχνές ερωτήσεις

Είμαστε διαθέσιμοι για να απαντήσουμε σε όλα τα ερωτήματα σας και να διεκπεραιώσουμε την εργασία γρήγορα και αποτελεσματικά.

Χρειάζεται να κλείσω ένα ραντεβού;

Είμαστε διαθέσιμοι να μιλήσουμε για να καταλάβουμε τις ανάγκες σας και αν χρειαστεί να κλείσουμε ραντεβού για να μελετήσουμε τις λεπτομέρειες της εργασίας. Καλέστε μας και θα βρούμε την βέλτιστη λύση για να προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση.

Πόσο κοστίζει η κάθε εργασία;

Επειδή η κάθε εργασία έχει ξεχωριστές απαιτήσεις, προτιμάμε να εξετάζουμε με προσοχή ό,τι χρειάζεται και να ενημερώνουμε για το κόστος πάνω ακριβώς σε αυτό που χρειάζεστε. Για αυτό τον λόγο, μπορούμε να αναφέρουμε το κόστος μετά από ανάλυση των απαιτήσεων σας.

Ποιός είναι ο χρόνος διεκπεραίωσης;

Όπως συμβαίνει και με το κόστος της εργασίας, ο χρόνος εξαρτάται απόλυτα από τις ιδιαίτερες απαιτήσεις. Μετά από ανάλυση τους, σας δίνουμε σαφή χρονοδιάγραμμα ώστε να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τα αποτελέσματα όπου χρειάζεται και να προλάβετε τις προθεσμίες.

Έχετε τον απαραίτητο εξοπλισμό για όλες τις τοπογραφικές εφαρμογές;

Το τεχνικό γραφείο μας είναι άρτια εξοπλισμένο στον τεχνολογικό τομέα, και μπορούμε να σας καλύψουμε για όλες τις υπηρεσίες που παρέχουμε.

Αναλαμβάνετε εργασίες σε περιοχές εκτός Κιλκίς;

Είμαστε ευέλικτοι και προσπαθούμε να καλύψουμε τις ανάγκες των πελατών μας, στην ευρύτερη περιοχή. Καλέστε μας για να κανονίσουμε τις λεπτομέρειες της εργασίας σας.

Nikon Logo
Topcon logo
Leica logo

Στείλτε μας μήνυμα